Fastighetsmäklarassistent

Har du gått Mäklarsamfundets assistentutbildning?

Till fastighetsmäklarassistent kan antas person som med godkänt genomgått Mäklarsamfundets fastighetsmäklarassistentutbildning.
Fastighetsmäklarassistent kallas till och äger rätt att närvara på möten i Mäklarsamfundet och i krets. Assistent har där yttranderätt men inte rösträtt.

PM Fastighetsmäklarassistent


Användandet av oregistrerad medhjälpare

(Januari 2011, Hämtat från Fastighetsmäklarinspektionen hemsida)

Det är endast arbetsuppgifter som inte är centrala för förmedlingsuppdraget som kan överlämnas till en oregistrerad medhjälpare. Som en generell förutsättning gäller att uppgiften uttryckligen skall delegeras i varje enskilt fall samt att så får ske först sedan mäklaren bedömt att medhjälparen har tillräcklig kompetens för uppgiften. Mäklaren måste ha kontroll över utförandet för att vid behov kunna ingripa. Allmänt måste gälla att medhjälparen skall uppträda på ett sådant sätt att det står helt klart vem som är ansvarig mäklare och att han är just bara medhjälpare.


Medlemsavgift till Mäklarsamfundet - 100 kr per år.

Hämta ansökningshandling här.

Kontakta Martina om du har frågor om medlemskapet

Martina Lindberg
Martina Lindberg
Medlemsansvarig, Krets- och företagskontakt
Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 27 mars 2024