Fastighetsmäklare

Information om bl a avgifter och antagningsregler finns i dokumenten nedan. Faktura utsänds i januari.

Som fastighetsmäklare är du ledamot i Mäklarsamfundet.

Medlemsinformation om avgifter 2024 

Ansökan om medlemskap (ledamot)

Ansökan om ansvarsförsäkring (ledamot)

Avgifter & antagningsregler 2024

Information om Mäklarsamfundet Juridik

Läs våra Stadgar och Etiska regler innan ansökan skrivs under.

Seniorledamot: Till seniorledamot kan antas den som varit ledamot i minst 15 år, är fastighetsmäklare med fullständig registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen och som driver fastighetsförmedling endast i ringa omfattning. Medlemskap som seniorledamot kan efter ansökan beviljas en person tidigast under det år han eller hon fyller 65 år.

För seniorledamot gäller samma regler som för ledamot med undantag av reducerade serviceersättningar.

Begäran om utträde eller om du slutar arbeta som fastighetsmäklare
Begäran om utträde insändes per e-post till medlem@maklarsamfundet.se eller brev till Mäklarsamfundet, Box 1487, 171 28 Solna. Utträde ska begäras senast 1 december för att du inte ska bli betalningsskyldig för nästkommande år.

2024 - Begäran om utträde

Om du slutar arbeta som fastighetsmäklare måste du även ta kontakt med Fastighetsmäklarinspektionen och avregistrera dig.

För att inte tappa kontakten med branschen och Mäklarsamfundet kan du stanna kvar som passiv medlem (endast om du är avregistrerad hos FMI). Kontakta oss för mer information.

Kontakta Martina om du har frågor om medlemskapet

Martina Lindberg
Martina Lindberg
Medlemsansvarig, Krets- och företagskontakt
Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 17 april 2024