Juridik för mäklarassistenter

Syfte: Att ge mäklarassistenten insikt i de juridiska momenten vid en fastighetsöverlåtelse. Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren vara bekant med juridisk terminologi inom fastighetsrätten, kunna ta fram all nödvändig information om en fastighet samt kunna formkrav för en fastighetsöverlåtelse.

Kursupplägg: Kursen startar med en introduktion till utbildningen och branschen under två dagar sedan inläsning på egen hand med möjlighet till kontakt med övriga kursdeltagare, lärare och administration via utbildningssajt på webben. Här får kursdeltagaren även möjlighet att testa sina kunskaper och får ta del av nyheter, information och föra diskussioner med övriga kursdeltagare. Delkursen avslutas med en studieträff inkl tentamen. 

Studieträffarna är obligatoriska.

Kursinnehåll
Fastighetsrätt – fast egendom, tillbehör till fast egendom, fastighetsregister, fastighetsbildning, inskrivningsmyndighet, fastighetsöverlåtelse enligt jordabalken, överlåtelse av tomträtt, byggnad på ofri grund och bostadsarrende.

Civilrätt – avtal, förmögenhet, lös egendom.

Familjerätt – arvsrätt, sambolagen.

Skapad 4 juli 2018
Uppdaterad 25 mars 2024