Ekonomi för mäklarassistenter

Syfte: Att ge mäklarassistenten insikt i de ekonomiska momenten vid en fastighetsöverlåtelse. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren känna till reglerna för beskattning vid innehav och överlåtelse av fastighet och bostadsrätt. Kursdeltagaren ska också ha kunskap om kreditmarknaden och hur bankväsendet är uppbyggt. Kursdeltagaren ska även ha kunskap om de grundläggande momenten i en boendekostnadskalkyl, dvs vad ingår i boendekostnaden samt skatteberäkning för privatpersoner. Vad gäller begreppet bostadsrätt ska kursdeltagaren ha kunskap om de grundläggande kraven vid en överlåtelse och upplåtelse samt ha kännedom om innehållet i en ekonomisk plan.

Kursupplägg: Kursen startar med en introduktion till utbildningen och branschen under två dagar sedan inläsning på egen hand med möjlighet till kontakt med övriga kursdeltagare, lärare och administration via utbildningssajt på webben. Här får kursdeltagaren även möjlighet att testa sina kunskaper och får ta del av nyheter, information och föra diskussioner med övriga kursdeltagare. Delkursen avslutas med en studieträff inkl tentamen.

Studieträffarna är obligatoriska.

Kursinnehåll
Beskattning – Beskattning av fastigheter och bostadsrätter, realisationsvinstbeskattning.

Bankväsendet - Grundläggande kunskaper om kreditmarknaden och uppbyggnaden av bankväsendet såsom exempelvis Riksbankens funktion.

Bostadsrätt - Kunskap om ekonomisk plan och bostadsrättsföreningars ekonomi samt kunskap om begreppen överlåtelse och upplåtelse.

Boendekostnadskalkyl - Skatteberäkning för privatpersoner samt innehåll i boendekostnaden.

Skapad 4 juli 2018
Uppdaterad 8 mars 2023