Fastighetsförmedling för mäklarassistenter

Syfte: Att ge mäklarassistenten kunskap om förmedlingsmomenten vid en fastighetsöverlåtelse. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren vara insatt i en fastighetsmäklares arbetsuppgifter, både enligt lag och god mäklarsed. Assistenten ska känna till gränsdragningen mellan fastighetsmäklarens och assistentens arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar.

Kursupplägg: Kursen startar med en introduktion till utbildningen och branschen under två dagar sedan inläsning på egen hand med möjlighet till kontakt med övriga kursdeltagare, lärare och administration via utbildningssajt på webben. Här får kursdeltagaren även möjlighet att testa sina kunskaper och får ta del av nyheter, information och föra diskussioner med övriga kursdeltagare. Delkursen avslutas med en studieträff inkl tentamen.

Studieträffarna är obligatoriska.

Kursinnehåll
Lagstiftning – Introduktion till fastighets- och fastighetsmäklarbranschen, fastighetsmäklarlagstiftning, mäklarassistentens uppgifter.

Förmedling – Uppdraget, kontraktsskrivning, kontroll av uppgifter vid förmedling av fast egendom och bostadsrätter, boendekostnadskalkyl, klientmedel, slutuppgörelse och objektsbeskrivning.

Etik – Mäklarlagen, gränsdragning mellan mäklarens och mäklarassistentens ansvar och arbetsuppgifter.

Mspecs mäklarsystem - En heldags utbildning där du genomför en bostadsaffär från intag till tillträde (både bostadsrätt och fastighet).

Skapad 4 juli 2018
Uppdaterad 27 oktober 2023