Juridiska artiklar

Här finns matnyttiga artiklar. Bland annat de artiklar som publicerats i tidningen Fastighetsmäklaren, författade av Mäklarsamfundets jurister.

Det som göms i snö.... (om undersökningsplikten). Jonas Frydenberg, nr 5 2014

Om svartmäklare. Jonas Anderberg/Magnus Melin, nr 4 2014

Två rättsfall, två domslut. Magnus Melin, nr 3 2014

Så får du till giltiga kontrakt vid distansförmedlingar. Isabella Kolakowski, nr 2 2014

Det nödvändiga medlemskapet. Emilia Albertsson, nr 1 2014

Har du koll på de nya branschgemensamma avtalen? Elina Schönnings, nr 6 2013

Redovisa bud – är det så enkelt? Mats Sjöquist, nr 5 2013

Bakom lyckta dörrar - vad gäller hos överförmyndaren? Fredrik Aldmo, nr 4 2013

Mäklarjournalen – varför, vad, hur och när? Jonas Anderberg, nr 3 2013

En uteplats är en uteplats, men en upplåten uteplats är så mycket mer. Jonas Fredriksson, nr 2 2013

Fastighetsmäklarinspektionen och rättssäkerheten. Magnus Melin, nr 1 2013

Villkorade överlåtelseavtal mellan två fastigheter då bostadsrättsförening ingivit intresseanmälan. Mats Sjöquist, nr 5 2012

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Elina Schönnings, nr 4 2012

Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Fredrik Aldmo, nr 3 2012

Fastighetsmäklarens rätt till ersättning. Jonas Anderberg, nr 2 2012
 
Om borgensåtaganden vid bostadsköp. Jonas Fredriksson, nr 1 2012

Arkiveringsansvar för fastighetsmäklaren. Mats Sjöquist, nr 5 2011

Nya fastighetsmäklarlagen. Elina Schönnings, nr 4 2011

Förändringar i plan- och bygglagen. Fredrik Aldmo, nr 3 2011

Närståendeförmedling. Jonas Anderberg, nr 2 2011

Om köparmäklare. Magnus Melin, 2010

Om uppsägning av förmedlingsuppdraget. Magnus Melin, 2010

Vad händer när köparen inte fullföljer kontraktet? Per Fischier, nr 4 2008

Att förvalta ett dödsbo. Elina Löfström, nr 3 2008

Vad händer när uppdragsgivaren säger upp sin mäklare? Helen Davidsson, nr 2 2008

Fastighetsmäklarens hantering av deponerade medel. Magnus Melin, Juridisk Tidskrift 2007-08 s. 613 ff.

Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar. Magnus Melin, Juridisk Tidskrift 2006-07 s. 71 ff.

Köparens önskemål om ändring av ägarförhållandena i köpeavtalet. Jonas Anderberg, okänt nr

Om mäklarens upplysningsplikt. Magnus Melin, nr 6 2006

Om lojalitetsplikt vid låneklausuler. Magnus Melin, nr 1 2006

Skapad 6 juli 2018
Uppdaterad 16 mars 2023