Byggnadsteknik och fastighetsvärdering för mäklarassistenter

Syfte: Att ge mäklarassistenten insikt i byggnads- och värderingstekniska frågor vid en fastighetsöverlåtelse. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren vara bekant med hur en byggnad är uppförd samt de vanligaste byggnadstekniska bristerna och felen som kan uppstå. Vidare ska kursdeltagaren känna till grunderna för värdering av fastigheter, i första hand småhus och bostadsrätter samt känna till arbetsgången vid värdering och vilka metoder som används.

Kursupplägg: Kursen startar med en introduktion till utbildningen och branschen under två dagar sedan inläsning på egen hand med möjlighet till kontakt med övriga kursdeltagare, lärare och administration via utbildningssajt på webben. Här får kursdeltagaren även möjlighet att testa sina kunskaper och får ta del av nyheter, information och föra diskussioner med övriga kursdeltagare. Delkursen avslutas med en studieträff inkl tentamen.

Studieträffarna är obligatoriska.

Kursinnehåll
Byggnadsteknik – byggnadskonstruktioner, fel och brister, besiktningsteknik, fuktproblem; orsaker, åtgärder.

Fastighetsvärdering – värderingssituationer, värdebegrepp, värderingsmetoder, värdepåverkande faktorer, fastighetsmarknaden, marknadsanalys, ortsprisanalys, värdeutlåtande.

Skapad 4 juli 2018
Uppdaterad 8 mars 2023