Nyhet Juridik 5 februari 2015

Snötäckta tak

Varje år vid den här tiden får Mäklarsamfundets jurister frågan om hur man ska hantera yttertak som inte är besiktningsbara på grund av snö. Mäklarsamfundets jurister tipsar om de alternativ som står till buds.

Varje år vid den här tiden uppkommer frågan om hur man ska hantera yttertak som inte är besiktningsbara på grund av snö. Köparens undersökningsplikt är som bekant långtgående och Hovrätten konstaterade nyligen att undersökningsplikten som utgångspunkt även omfattar snötäckta tak (mål nr T 338-13).

Det finns flera sätt att hantera frågan och de alternativ som står till buds är friskrivning, garanti eller en klausul som ger köparen möjlighet att besiktiga så snart det går, utan att köpet för den skull blir svävande.

Varje affär är unik och varje klausul måste anpassas efter omständigheterna i det enskilda fallet. Några generella klausuler låter sig alltså inte skrivas, men kontakta gärna Mäklarsamfundets jurister om du vill ha hjälp med formulering.

För ytterligare information och sammanfattning av rättsfallet som omnämns ovan läs Jonas Frydenbergs text:
Det som göms i snö... 

Skapad 5 februari 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik