Nyhet Juridik 17 september 2015

Måste byggnadens energiprestanda anges vid tidningsannonsering?

Om det finns en energideklaration när en byggnad säljs ska uppgift om byggnadens energiprestanda anges vid annonsering. Gäller det alla marknadsföringskanaler oavsett eventuell begränsning i utrymme? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Fridah Gomér reder ut frågan.

Huvudregeln enligt lag är att om det finns en upprättad energideklaration när en byggnad säljs ska energiprestanda alltid anges i annonseringen oavsett marknadsföringskanal. 

Skyldigheten att upprätta en energideklaration föreligger för säljaren först vid försäljningstillfället. En energideklaration ska uppvisas för en spekulant och överlämnas till ny ägare innan byggnaden säljs. Det finns således inget krav på att säljaren upprättar en energideklaration redan vid annonseringstillfället.

Det framgår i förordningen om energideklaration för byggnader att energiprestanda ska anges ”med beaktande av det använda kommunikationsmediets begränsning i utrymme”. Sannolikt finns det således möjlighet att utelämna information om energiprestanda för det fall det rör sig om annonsering i en liten radannons i tryckt media och någon annan betydande information såsom pris eller storlek inte får plats till följd av det.

Sammanfattningsvis; ja om det finns en upprättad energideklaration ska energiprestanda alltid anges vid annonsering oavsett om den sker i dagspress eller på mäklarföretagets hemsida.

Kom även ihåg att det numera är byggnadens huvudsakliga användande som styr om säljaren är skyldig att upprätta en energideklaration. Tidigare gällde att fritidsfastigheter med typkod 221 inte behövde energideklareras inför en försäljning, då typkoden avsåg just fritidshus. Typkod 221 avskaffades dock vid utgången av 2014 varför kopplingen till byggnadens typkod inte längre nyttjas.

Fridah Gomér
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 17 september 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik