Nyhet Juridik 16 maj 2013

Make- och sambosamtycke

Samtycke från säljarens sambo krävs för att sälja bostad som utgör samboegendom (gemensam bostad förvärvad för gemensamt bruk) eller är sådan som den andra sambon kan ha rätt att överta. Rätten för den andre sambon att överta bostad gäller enbart bostad som innehas med bostads- eller hyresrätt.

Vad gäller makar är huvudregeln att samtycke alltid krävs vid försäljning av gemensam bostad eller försäljning av annan fast egendom. Undantag från huvudregeln kan föreligga om egendom är enskild genom villkor i gåva, arv eller testamente. Däremot krävs fortfarande samtycke om den gemensamma bostaden är enskild egendom genom äktenskapsförord. Om parterna har skilt sig, det vill säga erhållit lagakraftvunnen dom på äktenskapsskillnad, krävs fortfarande samtycke om makarna inte har bodelat.

Vidare hänvisas till artikeln ”Familjerättsliga problem i en fastighetsmäklares vardag.” från Fastighetsmäklaren nr 6 2012, tillgänglig på vår hemsida.

Skapad 16 maj 2013
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik