Nyhet Juridik 2 april 2014

Det är skillnad på tak och tak

Vid köp av en fastighet var köpare och säljare överens om att husets tak var dåligt och behövdes läggas om. När köparen efter tillträdet påbörjade arbetet med att lägga om taket upptäcktes att takstolarna var angripna av fukt och mögel. Detta medförde mer omfattande renoveringsbehov än vad köparen räknat med och köparen reklamerade skadan mot säljarna. Säljarna bestred ansvar och menade att köparen haft en utökad undersökningsplikt eftersom de känt till takets dåliga skick.

Tvisten avgjordes slutligen av hovrätten, som i likhet med tingsrätten gav köparen rätt till prisavdrag. Det faktum att köparen kände till att taket behövde läggas om medförde inte att säljaren var fri från ansvar från alla slags fel för taket. Att yttertaket var i dåligt skick medför inte att köparen bör räkna med att fukt kan tränga upp i taket inifrån. Köparen hade dessutom inte blivit upplyst om att det saknades både luftspalt och diffusionsspärr i innetaket. Säljaren dömdes till att betala skadestånd om ca 180 000 kr, vilket även omfattade skadestånd för bristfällig eldragning som inte gått att upptäcka vid undersökning.

Skapad 2 april 2014
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik