Nyhet Juridik 3 december 2012

Lägenhet med två lägenhetsnummer får alltjämt inte räknas som en

Två lägenheter som slagits samman till en men som är upplåtna med bostadsrätt enligt skilda avtal, kan inte utgöra en ursprungsbostad vid tillämpning av uppskovsreglerna i 47 kap IL. Det fastställer Regeringsrätten i en ny dom.
Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik