Nyhet Juridik 6 maj 2014

Ny tolkning rörande progressiv avskrivning i brf

Bokföringsnämnden har nyligen beslutat att s.k. progressiv avskrivning i årsredovisningar inte längre ska godkännas i fortsättningen. Denna form av avskrivningsmetod har använts i många nybildade bostadsrättsföreningar under de senaste åren. Konsekvenserna av detta beslut är inte klarlagt, men det kan komma att medföra behov för föreningen att höja sina avgifter. Ett alternativ är att i kommande årsredovisningar redovisa ett negativt resultat.

Vi har fått frågor om hur man som fastighetsmäklare i nuläget ska hantera frågor från oroliga köpare och spekulanter. Som mäklare kan du enbart informera om det du känner till rörande förhållandena i den aktuella föreningen och hänvisa till föreningen som har att ta ställning till hur man ska agera framöver.

Nedan finner du är ett förslag till text som naturligtvis kan modifieras om så önskas. Texten innehåller en allmän information om vikten av att alltid granska årsredovisningen och ett försök att förenklat förklara begreppet avskrivning. Sedan följer en kort beskrivning av Bokföringsnämndens beslut och ett antal alternativ att välja bland, beroende på hur det ser ut i den förening som är aktuell och vad som är känt för dig som mäklare i nuläget. Avslutningsvis finner du en ”kortversion” av den föreslagna texten.
Progressiv avskrivning förbjuds för bostadsrättsföreningar

Det är alltid viktigt för den som överväger att köpa en bostadsrätt att ta del av och granska bostadsrättsföreningens årsredovisning. Den är en del av den information om bostadsrätten som mäklaren tillhandahåller och är till för att ge en bild av föreningens ekonomiska ställning.

I årsredovisningen förkommer regelmässigt s.k. avskrivning. Detta är en redovisningsteknisk åtgärd som ska leda till att värdet på upptagna tillgångar i årsredovisningen, däribland värdet på föreningens fastighet, tas upp till sitt verkliga värde, genom att hänsyn tas till att egendomen med tiden minskar i värde. Det förekommer huvudsakligen två avskrivningsmetoder, linjär avskrivning då tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år och progressiv avskrivning då avskrivningen istället ökar efter hand. Vilken metod som använts ska framgå i årsredovisningen.

Det som nu hänt är att Bokföringsnämnden den 28 april 2014 beslutat att progressiv avskrivningsmetod inte kommer att vara tillåten i framtiden. Hur detta kommer att påverka de föreningar som hittills använt sådan avskrivning är inte klarlagt och är olika från förening till förening. Det kan komma att medföra höjda månadsavgifter, alternativt att föreningen väljer att redovisa underskott i kommande årsredovisningar. Frågan har i första hand betydelse för relativt nybildade föreningar, men även föreningar bildade de senaste 10-15 åren kan komma att beröras.

Alt 1. Den aktuella föreningen har tillämpat progressiv avskrivning och kan därför komma att beröras av Bokföringsnämndens beslut. Vänd dig till ansvarig fastighetsmäklare eller föreningens styrelse om du vill ha mer information rörande dessa förhållanden i den aktuella bostadsrättsföreningen.

Alt 2. Den aktuella föreningen har tillämpat linjär avskrivning och berörs därför inte av Bokföringsnämndens beslut. Vänd dig till ansvarig fastighetsmäklare eller föreningens styrelse om du vill ha mer information rörande dessa förhållanden i den aktuella bostadsrättsföreningen.

Alt 3. Det är i dagsläget inte känt vilken avskrivningsmetod den aktuella föreningen använt sig av. Vänd dig till ansvarig fastighetsmäklare eller föreningens styrelse om du vill ha mer information rörande dessa förhållanden i den aktuella bostadsrättsföreningen.

Kort version
Bokföringsnämnden har den 28 april 2014 beslutat att progressiv avskrivningsmetod inte kommer att vara tillåten i framtiden. Den aktuella föreningen har tillämpat / progressiv avskrivning och kan därför komma att beröras av Bokföringsnämndens beslut. Det kan komma att medföra höjda månadsavgifter, alternativt att föreningen väljer att redovisa underskott i kommande årsredovisningar / linjär avskrivning och berörs därför inte av Bokföringsnämndens beslut.

Vänd dig till ansvarig fastighetsmäklare eller föreningens styrelse om du vill ha mer information rörande dessa förhållanden i den aktuella bostadsrättsföreningen.

Skapad 6 maj 2014
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik