Nyhet Juridik 14 oktober 2013

Skyldighet att upprätta budlista

Anbudslista, budförteckning, budlista. Kärt barn har många namn. Oavsett vilket uttryck mäklaren använder så avses troligtvis den lista över inkomna bud som mäklaren enligt lag är skyldig att upprätta och överlämna till köpare och säljare.

Utöver budet i sig ska även antecknas om budet innefattar någon form av villkor, exempelvis att budgivaren erbjuder säljaren en friskrivning eller ett villkor om egen försäljning. Vidare ska budgivarens namn, kontaktuppgifter och den tidpunkt då budet lämnades anges i förteckningen.

Är det nödvändigt att upprätta en budlista även om endast ett bud har inkommit? Svaret på frågan är: Ja. Även om någon traditionell budgivning inte har skett så har någon i vart fall lämnat ett bud. Det budet ska anges i budförteckningen. Även bud som understiger det accepterade priset och s.k. skambud ska anges i förteckningen.

Budförteckningen ska precis som journalen överlämnas till säljare och köpare när uppdraget avslutas, vilket oftast är vid tillträdet. Om mäklaren eller uppdragsgivaren avslutar samarbetet tidigare ska budlistan och journalen överlämnas i samband med att uppdraget sägs upp. Var noga med att skilja på den obligatoriska budlistan och andra eventuella listor över bud, exempelvis budgivning på hemsidan. Som vi sett i fallet med mäklaren som varnades för bristande hantering av budgivning kan vissa bud under särskilda förhållanden utelämnas från att publiceras på hemsidan. Oavsett publicering ska samtliga bud ovillkorligen införas i den obligatoriska budförteckningen.

Skapad 14 oktober 2013
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik