Nyhet Juridik 1 april 2015

Veckans spaning – ändring av ägarandelar

En fråga som ofta ställs till juristerna på Mäklarsamfundet är hur man ska gå till väga om köpare efter ingånget kontrakt kommer på att de vill ändra ägarandelarna.

Huvudregeln är att även en ändring av ägarandelar är en överlåtelse. Följaktligen måste formkraven uppfyllas även för ändringen = nya avtal måste skrivas. Sedan är det en fråga vilka som ska vara parter i det nya avtalet.

Notera att säljaren naturligtvis aldrig måste gå med på att ändra ägarandelarna samt att kontraktsdatum för den ”nya” överlåtelsen blir det datum då de nya avtalen skrivs.

Ett alternativ till ändring av andelarna i det ursprungliga avtalet är att köparna skriver avtal om överlåtelse sinsemellan. Det brukar vi rekommendera när det gäller bostadsrät-ter, då slipper man även ställa till det kring medlemskap m.m.

När det är fastighet är frågan inte lika lätthanterad, eftersom stämpelskatt utgår även vid andelsöverlåtelse. I ett sådant fall får man försöka få med säljaren på att låta det första avtalet återgå och sedan skriva nya avtal med ”rätt” ägarandelar.

Elina Schönnings
Förbundsjurist

Skapad 1 april 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik