Nyhet Juridik 18 januari 2018

”Efterlappar” – om kravet på samtycke och korrekt innehåll

Vid Fastighetsmäklarinspektionens sammanträde den 22 november 2017 meddelades en fastighetsmäklare varning med anledning av brister i samband med marknadsföring av den egna mäklartjänsten. Enligt beslutet hade mäklaren underlåtit att inhämta parternas samtycke för att få använda uppgifter från ett förmedlingsuppdrag i ett reklamutskick. Varningen omfattade också kritik med anledning av att marknadsföringen innehöll en felaktig uppgift om att den förmedlade fastigheten var såld trots att köpet var svävande med stöd av en öppen besiktningsklausul.

<< Tillbaka till nyhetsbrevet 

Tillsynsärendet
Anmälare var en uppdragsgivare som hade anlitat mäklaren för ett förmedlingsuppdrag. I det kontrakt som tecknades med de första köparna infördes en öppen besiktningsklausul. Köparna åberopade sin rätt till återgång därefter avslutades uppdraget. Ett nytt uppdragsavtal tecknades med en annan mäklare. I samband med den nya annonseringen fick anmälarna ett reklamblad från den första mäklaren i brevlådan. Denna marknadsföring innehöll bland annat rubriken ”Nu har jag sålt ännu en bostad i ditt område” tillsammans med bilder på fastigheten. I anmälan framfördes misstankar om att utskicket lett till ett mindre intresse vid omförsäljningen. 

Mäklaren tillbakavisade kritiken. Hon anförde bland annat att reklamförsändelsen var en del av franchisekedjans marknadsföring och att marknadsavdelningen inte fått informationen om att köpet återgått på grund av semestertider. Både mäklaren och företagets marknadsavdelning bad kunden om ursäkt för det inträffade. Enligt mäklaren hade kunden lämnat ett samtycke till eftermarknadsföring.

Marknadsföring av den egna mäklartjänsten
Fastighetsmäklarinspektionen har i beslutet hänvisat till följande uttalande i ett tidigare tillsynsärende.

Om en mäklare vid sin marknadsföring önskar använda sig av en bild på ett objekt som han tidigare förmedlat, kan mäklaren enkelt inhämta berördas samtycke till marknadsföringen i förväg. Att inte infordra samtycke (lämpligen skriftligt) från både köpare och säljare om att uppgifter om dem kan komma att användas vid marknadsföring av den egna mäklartjänsten är inte förenligt med god fastighetsmäklarsed.

Det samtycke som inhämtats i den aktuella förmedlingen avsåg enbart marknadsföring på webbplatsen. Något samtycke för att marknadsföra objektet i ett reklamutskick hade inte inhämtats från någon av parterna. Denna underlåtelse ansågs varningsgrundande. Marknadsföringen innehöll dessutom ett felaktigt påstående om att fastigheten var såld. Mäklaren meddelades därför även varning för att ha agerat i strid med marknadsföringslagen och den allmänna omsorgsplikten i fastighetsmäklarlagen.

Beslutet (dnr 1700/16) har inte vunnit laga kraft. Läs hela beslutet här. 

Tänk på att:

  • Så kallade efterlappar normalt kräver samtycke från både säljare och köpare. Ett sådant samtycke bör vara skriftligt.
  • Visa hänsyn till kundernas integritet och personliga förhållanden.
  • Marknadsföringen ska vara korrekt och rättvisande.
  • Den slutliga utformningen av ”efterlappar” och annan direktreklam avseende den egna mäklartjänsten kan skickas för kännedom till parterna före publicering eller utdelningen om uppgifter från en tidigare förmedling används i marknadsföringen.
  • Respektera hushållens skyltar om ”Nej tack till reklam” genom att ge tydliga instruktioner till den som medverkar vid utdelning av oadresserad direktreklam.


Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 18 januari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Juridik