Marknadsföringslagen

Niklas Rollgard

Nyhet

Glädjande besked från Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan om vilket ansvar en fastighetsmäklare har för uppgifter som härrör från en uppdragsgivare har varit föremål för flitig och stundtals het diskussion alltsedan Fastighetsmäklarinspektionen i sin...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Direktreklam via sms – en framkomlig väg för att skaffa nya kunder?

I anledning av att Fastighetsmäklarinspektionen under de senaste åren har tillämpat marknadsföringslagen i större utsträckning än tidigare och att utvecklingen inte tyder på att det kommer att...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Intressant utveckling i omdebatterat mål

Bakgrunden var att mäklaren i samband med förmedlingen av en bostadsrätt marknadsförde den såsom liggandes högst upp i huset. Uppgiften godkändes av säljaren innan marknadsföringen påbörjades. Det...
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Vad menas med dokumentation från badrumsrenoveringen?

Olika typer av dokumentation Badrum ska byggas enligt Boverkets byggregler (BBR) avseende branschkrav och följa de monteringsanvisningar som finns för olika material och produkter. Det finns två...
View full page
Etisk marknadsföring i mäklarbranschen

Nyhet

Etisk marknadsföring i mäklarbranschen

Frågor som rör lagstiftning, etik och gränsdragningar inom reklam och annan marknadskommunikation har under en tid diskuterats inom Mäklarsamfundet. Under våren fick vi till exempel besök på ett...
View full page

Nyhet

Marknadsföring via SMS – kräver i de flesta fall samtycke från konsumenten

Mäklarsamfundet har dock sedan en tid tillbaka uppmärksammats på att mäklare i större utsträckning skickar direktreklam till konsumenter via SMS, så kallad spam. Ett vanligt budskap synes vara att...
View full page