Nyhet Juridik 15 mars 2012

Transportförsäkran kan inte lämnas genom fullmakt

Högsta domstolen har nu fastställt att en transportförsäkran allt jämt endast kan lämnas av köparen eller säljaren personligen.

En transportförsäkran är en skriftlig av såväl säljare som köpare på heder och samvete avgiven förklaring att köpet transporterats på oförändrade villkor.

Skapad 15 mars 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik