Nyhet Juridik 15 mars 2011

Elektronisk budgivning där buden endast kunde höjas med minst 25 000 kr ledde till varning

I ett avgörande från Fastighetsmäklarnämnden har en fastighetsmäklare varnats för att budgivare var tvungna att höja sina bud med minst 25 000 kr åt gången.

I det aktuella avgörandet använde sig fastighetsmäklaren av elektronisk budgivning med en intervallbegränsning om 25 000 kr. Fastighetsmäklarnämnden tilldelade fastighetsmäklaren varning eftersom nämnden bedömde att förfarandet stred mot god fastighetsmäklarsed. Detta eftersom det fanns en uppenbar risk att beloppsbegränsningen kunde medföra att intressenter avstod från att lämna bud. Mot bakgrund av detta är det viktigt att tänka på att det strider mot god fastighetsmäklarsed att begränsa budintervallerna i samband med budgivning.

Skapad 15 mars 2011
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik