Nyhet Juridik 15 september 2016

Upplysningsskyldigheten vs förbud mot diskriminering

Den senaste tiden har det förekommit frågeställningar rörande mäklarens upplysningsskyldighet avseende boenden för nyanlända.

I ett antal ärenden har köpare uttryckt viss upprördhet över att ansvarig mäklare inte informerat om exempelvis rådande planer på att öppna HVB-hem i närheten av det förmedlade objektet. Det har till och med förekommit att köpare påstått att de drabbats av en ekonomisk skada på grund av liknande scenario.

Hur frågan bör hanteras ska illustreras av två exempel. Den juridiska utgångspunkten för exemplen är följande:

En mäklare får inte medverka till diskriminering.

En mäklare är skyldig att upplysa om allt mäklaren känner till som kan vara av betydelse för potentiella köpare.

Exempel 1
I en radhuslänga har kommunen köpt ett radhus för att använda det som korttidsboende för nyanlända. I dagsläget bor där en barnfamilj.

Är detta något som faller inom upplysningsskyldigheten?

I detta fall är svaret nej

- att kommunen råkar vara ägare av en fastighet omfattas knappast av upplysningsskyldigheten.
- att det råkar bo nyanlända i närheten faller under inga omständigheter inom upplysningsskyldigheten.

Exempel 2
Kommunen har köpt en närbelägen fastighet i syfte att öppna HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Är detta något som faller inom upplysningsskyldigheten?

Svaret är sannolikt ja i detta fall

- att det ska bo ensamkommande flyktingbarn i fastigheten är i sig visserligen inget som faller inom ramen för upplysningsplikten.

Trots detta ska en mäklare upplysa om allt som kan vara av betydelse för en potentiell köpare. Mäklaren ska därför upplysa om att kommunen avser att driva verksamhet på fastigheten.

Fastighetsmäklarinspektionen har tidigare gjort bedömningen att en mäklare är skyldig att informera om planer på att anlägga ett dagis i närheten. Med det som utgångspunkt faller planer på HVB-hem av naturliga skäl även inom ramen för upplysningsskyldigheten.

I linje med vad som följer av god fastighetsmäklarsed är rådet från Mäklarsamfundet att du som mäklare ska vara öppen och transparent i information som lämnas till potentiella köpare.

Som mäklare får du dock aldrig lägga någon vikt vid etniciteten på grannar eller spekulanter, detta skulle kunna innebära medverkan till diskriminering.

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist

Skapad 15 september 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik