Nyhet Bransch 20 september 2018

Vad alla mäklare borde veta om Parkslide

Den som inte har särskilda kunskaper i botanik har förmodligen aldrig hört talas om Parkslide. När denna aggressiva planta väl fått fäste är det nästintill omöjligt att bli av med den. I Storbritannien avsäger sig mäklare uppdrag om Parkslide finns på tomten. Nu sprider sig växten i Sverige.

I Storbritannien har Parkslide (japanese knotweed) fått fäste på allvar. Konsekvenserna är allvarliga. Det uppskattas att det skulle kosta cirka 20 miljarder att bli av med växten helt och det spenderas cirka 500 miljoner årligen på att bekämpa växtens utbredning. Många brittiska fastighetsmäklare tackar nej till uppdrag om Parkslide finns på tomten. Nu kommer rapporter om att skräckväxten fått fäste i Jönköpingstrakten och att den snabbt breder ut sig längs Vätterns västra sida. Mäklarsamfundets kundombudsman har också fått frågor om Parkslide. I takt med att kännedomen om växten ökar kan det också komma frågor till dig som mäklare om detta. Så, vad är det egentligen frågan om, och har du som mäklare ansvar för att informera köpare om växten?

1) Vad är det frågan om?
Parkslide, Fallopia Japonica) är en främmande art för det svenska ekosystemet, som om den får fäste kan orsaka stora skador. Rötter och stammar växer mycket djupt och kan tränga igenom både asfalt och betong och till och med ta sig in i avlopp. Större bestånd av växten kan vara mycket besvärliga att göra sig av med. Nu sprider sig Parkslide i vissa delar av landet och växten ställer till med allt större problem. I takt med det kan frågorna också börja komma från kunder och spekulanter.

2) Hur kan en fastighet påverkas om det finns Parkslide på tomten?
Parkslide sprider sig mycket aggressivt och kan slå ut stora delar av annan växtlighet på tomten. När den väl fått fäste är den svårbekämpad, och det enda sättet att bli av med den helt är att gräva upp den och ta bort hela rotsystemet, som många gånger kan sträcka sig flera meter ner i marken.  

3) Har mäklaren något ansvar för att informera om Parkslide?
Köparens undersökningsplikt är långtgående, men enligt Fastighetsmäklarlagen 16 § tredje stycket gäller också att ” Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa denne om detta.”
En förutsättning för att kunna upplysa en köpare om förekomsten av en invasiv och särskilt besvärlig växt som ingen vill ha på tomten är så klart att mäklaren har kunskap om växten. Den kunskapen är med största sannolikhet låg hos både allmänhet och inom mäklarkåren. Inte heller behöver svenska mäklare lära sig allt om flora och fauna för att fortsätta utföra sitt uppdrag i enlighet med Fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed. Men frågorna om Parkslide lär öka, och den som har kunskap är alltid bättre förberedd.

Skapad 20 september 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Fastighetsmäklare