Nyhet Juridik 1 oktober 2015

Detta gäller vid skrivuppdrag

Vad har du som mäklare för skyldigheter när du utför ett s k skrivuppdrag? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Fridah Gomér reder ut frågan.

Ett skrivuppdrag, dvs. när mäklaren åtar sig att endast upprätta köpehandlingar, räknas inte som förmedlingsuppdrag eftersom köpare och säljare på egen hand fått kontakt med varandra. Även om det inte är ett formellt krav är rekommendationen att ändå upprätta ett skriftligt uppdragsavtal avseende skrivuppdrag. I uppdragsavtalet bör det anges åtminstone vem som är uppdragsgivare, mäklarens namn, kostnaden för uppdraget, vem som ska stå för kostnaden och när betalning ska ske.

Vid ett skrivuppdrag finns inte heller något formellt krav på att upprätta objektsbeskrivning, boendekostnadskalkyl eller journal (om inte något annat har avtalats). Det är dock att rekommendera att använda sig av journal för att dokumentera vad som gjorts i det aktuella skrivuppdraget.

Även om ett skrivuppdrag inte räknas som förmedling har mäklaren samma kontrollplikt. Det innebär att mäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten/bostadsrätten, vilka inteckningar som finns, om bostadsrätten är pantsatt, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten/bostadsrätten samt om den har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar.

Likaså omfattas mäklaren av penningtvättslagens regler vid skrivuppdrag. Det innebär att mäklaren ska uppnå kundkännedom om uppdragsgivaren innan uppdragsavtalet (skrivuppdraget) ingås och om motparten innan köpehandlingen undertecknas.

Omsorgsplikten och god fastighetsmäklarsed gäller otvivelaktigt även för skrivuppdrag. Mäklaren ska alltså vara uppmärksam på frågor som behöver lösas innan kontraktskrivning exempelvis särskilda avtalsvillkor, deponering osv. Mäklaren ska således anpassa köpehandlingarna till parternas önskemål i den aktuella överlåtelsen likt vid ett förmedlingsuppdrag. Det är även viktigt att mäklaren anpassar köpehandlingarna till uppdragets karaktär då en del av de branschgemensamma klausulerna är anpassade för förmedlingsuppdrag.

Som mäklare bör du vara extra tydlig så att parterna förstår skillnaden mellan ett skrivuppdrag och ett förmedlingsuppdrag.

Fridah Gomér
Bitr. förbundsjurist

Skapad 1 oktober 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik