Nyhet Juridik 30 mars 2017

Dödsbo – vem ska få pengarna?

Mäklarsamfundets jurister har den senaste tiden fått många frågor om förmedling från dödsbo och vad som gäller vid mäklarens utbetalning av handpenningen (och ibland även slutlikviden om den betalats via mäklaren).

Utgångspunkten vid all utbetalning av köpeskilling är att detta ska ske till säljaren efter det att de lån som belastar objektet har lösts. Är det flera säljare ska köpeskillingen (efter lösen av lån) fördelas enligt deras ägarandelar. Säljarna kan dock instruera mäklaren om att köpeskillingen ska betalas enligt en annan fördelning. Instruktionen bör vara skriftlig och förvaras i akten.

Är säljaren ett dödsbo ska köpeskillingen som huvudregel betalas till dödsboets konto, dvs. den avlidnes konto. Detta är oftast enklast, och underlättar för dödsbodelägarnas avveckling av dödsboet samt betalning av de eventuella skulder (utöver de skulder som belastat det sålda objektet) som dödsboet har.

Det är dock upp till dödsbodelägarna, som ju företräder dödsboet, om de vill att köpeskillingen ska betalas ut direkt till dödsbodelägarna och med vilken fördelning.

Mäklaren måste dock få en samstämmig (skriftlig) instruktion från samtliga dödsbodelägare för att betala ut till annat konto än dödsboets. Är dödsbodelägarna oense måste köpeskillingen betalas till dödsboets konto.

Johanna Stampe 
Bitr. förbundsjurist

Skapad 30 mars 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik