Nyhet Juridik 17 januari 2012

God fastighetsmäklarsed att besöka förmedlingsobjektet

Fastighetsmäklare som regelmässigt underlåter att själv eller genom annan besöka förmedlingsobjekten, bryter mot god fastighetsmäklarsed.

Det fann Kammarrätten i Stockholm i en dom meddelad i början av december 2011. Kammarrätten kom därmed till en annan slutsats än Förvaltningsrätten dessförinnan gjort och fastställde istället det beslut att varna mäklare som Fastighetsmäklarnämnden tidigare meddelat. Domen ligger i linje med innehållet i Mäklarsamfundets stadgar.

Skapad 17 januari 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik