Nyhet Juridik 14 januari 2011

Tänk på att undvika otydligheter i samband med lagfartsansökan

På förekommen anledning vill vi från Mäklarsamfundets sida påminna om vikten att vara tydlig i samband med att ansökan om lagfart skickas in till inskrivningsmyndigheten.  I de fall då mäklaren åtar sig att skicka in lagfartsansökan till Inskrivningsmyndigheten finns det vissa saker mäklaren måste tänka på.

Dels att ge in den fångeshandling som styrker förvärvet, det vill säga köpebrevet, samt övriga nödvändiga handlingar exempelvis fullmakter eller registreringsbevis. När ett dödsbo eller en ensam arvinge söker lagfart är det den registrerade bouppteckningen som är fångeshandlingen.

Om det är flera köpare ska köparnas andel anges i fångeshandlingen. Glöm därför inte att skriva in köparnas ägarandelar i köpebrevet.
Eftersom mäklaren ska stå som kontaktperson/ingivare  i ansökan måste mäklaren stå som mottagare av fakturan samt returnerade originalhandlingar. Det är inte möjligt att begära att fakturan ska gå till en adress och originalhandlingar till en annan.

Skapad 14 januari 2011
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik