Nyhet Juridik 20 augusti 2015

Felregler vid överlåtelse av byggnad på ofri grund

Under sommaren får Mäklarsamfundets jurister fler frågor om överlåtelse av byggnad på ofri grund än annars. En av de vanligaste frågorna är vilka felregler som egentligen gäller.

I sommartider ställs frågor om överlåtelse av byggnad på ofri grund oftare än annars. En av de vanligaste frågorna är vilka felregler som egentligen gäller.

Utgångspunkten är att byggnad på ofri grund är lös egendom. Köplagen är således den lag som reglerar själva överlåtelsen. I köplagen finns dock hänvisning till jordabalkens felregler. Detta medför att överlåtelsen som sådan regleras av köplagen vilket bl.a. medför att det inte finns något formkrav för att en överlåtelse ska komma till stånd. Felregler, undersökningsplikt och påföljder vid fel regleras dock av jordabalken, vilket medför att tilltänkta köpare ska får information om undersökningsplikt för fastighet samt att dolda fel med mera, bedöms precis på samma sätt som för fastigheter.

Elina Schönnings
Förbundsjurist

Skapad 20 augusti 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik