Nyhet Juridik 30 mars 2017

Betalning av handpenning via mäklaren vid bindande köp

I den här artikeln får du några praktiska råd för att öka konsumenttryggheten och minska din egen affärsrisk i samband med hantering av handpenningen vid bindande köp.

Om köpet inte är villkorat av t ex medlemskap eller besiktning ska du som mäklare normalt sett inte ha handpenningen deponerad, köparen ska istället betala handpenningen direkt till säljaren.

Av naturliga skäl känner sig många köpare och säljare obekväma med ett sådant upplägg. Dessutom innebär det att du som mäklare inte kan lyfta din provision i samband med redovisningen av handpenningen.

Ett sätt att öka tryggheten för alla inblandade är att föreslå följande klausul i kontraktet:
”Handpenningen erläggs till fastighetsmäklarens klientmedelskonto [xxx] för omedelbar redovisning till ett av säljaren anvisat konto.”

Genom att använda ovanstående klausul i kontraktet skapar du en större trygghet för parterna, samtidigt som du minskar din egen affärsrisk. Precis som vid redovisning av deponerade medel måste säljaren godkänna att du lyfter din provision i samband med redovisningen till säljaren.

Var tydlig med att handpenningen endast kommer att studsa på ditt klientmedelskonto. Skulle parterna råka i tvist med varandra måste eventuellt krav från köparen på återbetalning av handpenningen ställas till säljaren. Tänk även på att detta förfarande ställer högre krav på dig som mäklare, du måste nämligen ha möjlighet att verkligen redovisa handpenningen till säljaren så snart den inkommer på ditt klientmedelskonto.

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist

Skapad 30 mars 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik