Nyhet Juridik 15 mars 2012

Generalfullmakt inte tillräckligt för försäljning av fastighet

Hovrätten tolkar kravet på skriftlig fullmakt vid överlåtelse av fast egendom på så sätt att det av fullmakten uttryckligen ska framgå att den ger fullmäktigen behörighet att sälja huvudmannens fasta egendom.
Skapad 15 mars 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik