Nyhet Juridik 20 augusti 2015

Personligt ansvar för upprätthållande av rutiner och riskbedömning avseende penningtvätt

Från den 1 augusti 2015 har den enskilde fastighetsmäklaren ett personligt ansvar för upprätthållande av rutiner och riskbedömningar avseende penningtvätt.

Under våren och försommaren informerades det flitigt om de skyldigheter fastighetsmäklare har enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Det har även informerats om att lagändringar skulle komma att träda ikraft den 1 augusti i år.

Om du inte redan gjort det, uppmanas du att uppdatera dina rutiner och ett tips är då att ta hjälp av den mall för rutiner och riskbedömning som Mäklarsamfundet tagit fram http://www.maklarsamfundet.se/penningtvatt-rutiner (endast för medlemmar).

Mäklarsamfundet Juridik

Skapad 20 augusti 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Penningtvätt Juridik