Penningtvätt

Niklas Rollgard

Nyhet

FMI meddelar sanktionsavgift för bristande åtgärder mot penningtvätt

I beslutet anges att mäklarföretaget saknat en allmän riskbedömning över verksamheten att lägga till grund för företagets riskbedömning av kunder samt för företagets rutiner, riktlinjer och övriga...
View full page
Företag som brottsverktyg

Nyhet

Webbinarium: Företag som brottsverktyg

När du som verksamhetsutövare säljer ditt företag kan du själv bli utnyttjad av kriminella som behöver ditt företag för att tvätta pengar. Risken är att du drabbas och blir dömd och...
View full page
Jessica Edman

Nyhet

Klientmedelskonton - (inte) lösningen på parternas problem

I vårt senaste nyhetsbrev från den 14 december 2023 informerade vi om en ny skrivelse från (FIPO) (Viktig information från Finanspolisen gällande klientmedelskonton | Mäklarsamfundet...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Ta del av penningtvättskonferensen i efterhand

Den 15 november i år höll polisens samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism i en heldagskonferens med aktuell information på området. Nu har delar av konferensen släppts och...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Viktig information från Finanspolisen gällande klientmedelskonton

Informationsbladet publicerades i förra veckan och Mäklarsamfundet uppmanar dig till att ta del av det. Du hittar det...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Fortsatt fokus på åtgärder mot penningtvätt

Den 18 oktober 2023 arrangerade Mäklarsamfundet ett branschråd där man samlade ledarna för ett antal fastighetsmäklarföretag samt ordföranden för förbundets kretsar för samtal och diskussion kring...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Håll dig uppdaterad – ny information på penningtvättsområdet

Samordningsfunktionens omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism nr 3 för 2023, finns nu tillgänglig...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Penningtvätt – ta del av uppdaterade broschyren

Ladda ner broschyren
View full page
EU

Nyhet

Ytterligare förändringar i EU-kommissionens lista över högrisktredjeländer

Med högriskländer avses länder där det föreligger stor risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Nya länder som har tillkommit på listan är Nigeria och Sydafrika. Länderna tas upp på...
View full page
Tak över huvudet – Så stoppar du smutsiga pengar

Nyhet

Tak över huvudet – Så stoppar du smutsiga pengar

Hur kan artificiell intelligens användas för att underlätta i arbetet mot penningtvätt? Hur långt har branschen kommit i det arbetet jämfört med andra branscher, och vad ska man som fastighetsmäklare...
View full page
Finanspolisen

Nyhet

Finanspolisen informerar – ta tillbaka brottsvinster

Som fastighetsmäklare är du skyldig att förebygga risken för att utnyttjas som ett verktyg för brottslig verksamhet genom att följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism....
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Finansiell brottslighet – så såg riskerna ut 2022

Med Mäklarsamfundets och Acuminors riksbedömningstjänst får mäklarföretagen hjälp med att göra en bedömning av penningtvätts- och terrorfinansieringsriskerna i sin verksamhet - till ett mycket...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Registrera dig i viktiga portalen

Mäklarsamfundet vill skicka med en uppmaning om att du ska registrera dig hos Finanspolisens portal för inrapportering, ämnad för de verksamhetsutövare som ska rapportera misstänkt penningtvätt eller...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Tips: Gratis webinarium om åtgärder mot penningtvätt

Nordkyc tillhandahåller Mäklarsamfundets rekommenderade verktyg för kundkännedom. Den 23 maj håller man i ett gratis webinarium anpassat för just fastighetsmäklare. Vad säger egentligen lagen om...
View full page
Högrisktredjeländer

Nyhet

Förändringar i EU-kommissionens lista över högrisktredjeländer

Med högriskländer avses länder där det föreligger stor risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Nya länder som har tillkommit på listan är Demokratiska republiken Kongo, Gibraltar,...
View full page
Ebba Jönsson och Frida Mårtensson

Nyhet

Om fastighetsmäklare och arbetet mot penningtvätt: ”Vi är i en position där vi kan göra skillnad”

Hur arbetar ni mot penningtvätt i dag? Frida: Vi har tydliga rutiner i vårt arbetssätt från första mötet med en kund till avslutad affär. Oavsett om man är ny eller gammal hos oss jobbar vi alla...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Senaste numret av viktiga omvärldsbevakningen

Samordningsfunktionens omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism skickas ut 3–4 gånger om året. Den hjälper dig att få en helhetssyn på den problematik som finns och rapporterar...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Vad är en PEP? Samtliga kunder ska kontrolleras om de är PEP eller inte. En PEP är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i samhället. Det kan vara antingen inom stat...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Penningtvätt genom specialister – Se seminariet i efterhand

Martin Nordh, VD för Mäklarsamfundets samarbetspartner Acuminor, håller ett föredrag om hur bland annat fastighetsmäklare kan utnyttjas av grov organiserad brottslighet. Om föreläsaren: Martin...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Så vet du att din kundkännedomsprocess är tillräcklig

Den 1 juli 2021 trädde penningtvättslagens bestämmelser i full kraft. I vissa avseenden har detta inneburit lättnader för registrerade fastighetsmäklare. Exempelvis har skyldigheten att upprätta den...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Omvärldsbevakningen du inte ska missa

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är en del av Polismyndigheten och har bland annat som uppdrag att samordna penningtvättstillsynen, informera...
View full page
Krypto och handel med NFT

Nyhet

Snart dags för nästa Spot on!

Tisdag 7 juni klockan 09.00 - 10.30 anordnar Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett webbinarium som handlar om krypto och handel med NFT, Non-fungible...
View full page
Finanspolisen informerar

Nyhet

Håll dig uppdaterad med ”Finanspolisen informerar”

Som en följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är...
View full page
Penningtvättsfrågor mer aktuellt än någonsin

Nyhet

Penningtvättsfrågor mer aktuellt än någonsin

Rysslands invasion av Ukraina har följts av hårda sanktioner, inte minst mot ryska och belarusiska individer som står Putin nära. Ett stort antal personer är uppförda på EU:s och FN:s...
View full page
Juridik

Nyhet

Uppdaterade vägledningar och mallar för rutiner och riktlinjer enligt penningtvättslagen

Tidigare har Mäklarsamfundets mallar utgjorts av ett enda långt dokument med bilagor. För att göra materialet mer lättillgängligt och överskådligt har dokumentet delats upp i flera delar, där varje...
View full page