Nyhet Juridik 15 september 2016

Penningtvätt – uppdaterad version av Rutiner och riskbedömning

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft den 15 september 2016 och nu finns en uppdaterad version av mallen för rutiner och riskbedömning.

Som vi informerade i nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren den 1 september har Fastighetsmäklarinspektionen meddelat nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna träder i kraft den 15 september 2016.

Fastighetsmäklare ska kartlägga och bedöma riskerna för att den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt. Denna generella riskbedömning utgår normalt från vilka kundkategorier och vilka förmedlingsobjekt som mäklaren har och i vilket område verksamheten bedrivs.

Mäklarens riskbedömning av den egna verksamheten ska utvärderas åtminstone årligen och uppdateras vid behov. Enligt ett allmänt råd bör det framgå av dokumentationen när riskbedömningen och rutinerna senast uppdaterades. 

Kravet på att ha riskbaserade rutiner omfattade inledningsvis mäklarföretagen där verksamheten bedrivs. Genom en ändring i penningtvättslagen är nu alla mäklare skyldiga att ha sådana rutiner.

Mallen för rutiner och riskbedömning är uppdaterad och finns att hämta för medlemmar på: https://www.maklarsamfundet.se/penningtvatt-rutiner

Skapad 15 september 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Penningtvätt