Finanspolisen informerar
Nyhet Utbildning 7 oktober 2021

Årets viktigaste utbildning? Kostnadsfritt seminarium om penningtvätt

Finanspolisen informerar Mäklarsamfundets medlemmar om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mäklarsamfundet tillsammans med Finanspolisen och Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism bjuder in till ett seminarium om rapportering av misstänkt penningtvätt den 11 november kl. 09.30 - ca kl. 11.30. Seminariet innehåller mycket nyttig och intressant information som inte bör missas!
 
Representanter från Finanspolisen kommer att informera om Finanspolisens arbete med att ta emot rapporter om misstänkt penningtvätt från verksamhetsutövare. Fokus kommer att ligga på fastighetsbranschen samt fastighetsmäklarnas verksamhet. Finanspolisen kommer bland annat att informera om vad de har sett för misstänkta aktiviteter i de rapporter som de har mottagit och redogöra för relevanta penningtvättsmodus samt vad man som mäklare bör vara uppmärksam på. De kommer också att redogöra för rapporteringssystemet GoAML.
 
Seminariet är kostnadsfritt och kommer att genomföras digitalt via Zoom. Max 300 deltagare, men föreläsningen kommer att spelas in så det kommer finnas möjlighet att ta del av den i efterhand via vår hemsida.
 
Finanspolisen är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) och ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism.
 
Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är en del av Polismyndigheten och har bland annat som uppdrag att samordna penningtvättstillsynen, informera verksamhetsutövare samt upprätta nationella riskbedömningar.

Anmäl dig här.

Skapad 7 oktober 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Penningtvätt Kundkännedom