Nyhet Juridik 25 juni 2015

Tematisk granskning gällande penningtvätt

Flera fastighetsmäklare har fått föreläggande från FMI gällande deras hantering av kundkännedom och penningtvätt. Se över dina rutiner även om du inte fått ett föreläggande!

Mäklarsamfundets jurister har kontaktats av flera fastighetsmäklare som har fått föreläggande från FMI gällande deras hantering av kundkännedom och penningtvätt.

Om du inte tillhör dem som fått ett föreläggande kan det ändå vara dags att se över dina rutiner, se information från FMI, samt exempel på hur rutinerna skulle kunna utformas, rutiner penningtvätt (endast för medlem).

Som framgår pågår uppdatering av det senare dokumentet, huvudsakligen med anledning av de förestående ändringarna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med ikraftträdande den 1 augusti 2015, men det kan ändå tillsvidare användas som stöd.

Inom kort kommer även formulären för dokumentation av uppnådd kundkännedom (har olika beteckningar beroende på vilket mäklarsystem du använder) att komma i nya, utökade versioner, så håll utkik efter dem och se till att ha ditt system uppdaterat. Glöm inte att alltid använda utrymmet i dessa för att anteckna när en åtgärd enligt penningtvättsreglerna vidtas.

Notera också att dessa handlingar inte är avsedda att följa med avtalshandlingarna, utan enbart ska arkiveras av dig som mäklare. Du kan välja att skriva ut och spara dokumentationen i akten eller spara den i systemet, det senare dock under förutsättning att du kan ta fram dokumentationen vid eventuell granskning hos FMI eller vid förfrågan från Finanspolisen. Observera i den delen att du enligt lagen är skyldig att spara all sådan dokumentation i minst fem år från det att åtgärden vidtogs.

Mäklarsamfundet Juridik

Skapad 25 juni 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen Kundkännedom Penningtvätt