Nyhet Bransch 20 september 2016

Budgetpropositionen för 2017: Mer pengar till FMI - och flytt till Karlstad

När regeringen idag presenterar budgeten för 2017 föreslås en ökning av Fastighetsmäklarinspektionens anslag för 2017, och ytterligare ökningar fram till 2020. Regeringen planerar även en omlokalisering av myndigheten till Karlstad.

 


– Med ökade resurser kan Fastighetsmäklarinspektionen stärka sitt arbete och vidta de åtgärder som krävs för att vi som konsumenter ska kunna känna oss trygga när vi köper en bostad, säger konsumentminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet står det att regeringen föreslår att Fastighetsmäklarinspektionens anslag ökar med 21 miljoner kronor till och med år 2020, och att myndighetens omlokalisering till Karlstad kommer att äga rum redan under 2017. Flytten motiveras med att den kommer att  ”ge möjligheter till ökade synergier med Konsumentverket som sedan tidigare har sin verksamhet i Karlstad”. Konsumentverket får också i uppdrag att i årets konsumentrapport särskilt belysa fastighetsmäklarområdet.

– Vi tycker att det är positivt att regeringen nu föreslår en förstärkning till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Vi vet att FMI varit pressade av knappa resurser längre, med mer pengar kan vi få ännu högre kvalitet, och det välkomnar vi. Vad utlokaliseringen till Karlstad kommer att innebära rent faktiskt får vi återkomma till, säger Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet i en kommentar.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Läs regeringens pressmeddelande här:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-starker-fas...

 

 

Skapad 20 september 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen