Lockprisgranskningens resultat – endast två mäklare varnade
Nyhet Bransch 20 maj 2021

Lockprisgranskningens resultat – endast två mäklare varnade

I maj 2020 inledde Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) en så kallad tematisk granskning av pris i marknadsföring. Nu, ett år senare, är granskningen klar. Av de granskade mäklarna blev två varnade. Den ena av dem inte för lockpris, utan för att förmedlingsåtgärder hade vidtagits utan ett skriftligt förmedlingsuppdrag.

Granskningen, som FMI inledde för drygt ett år sedan, syftade enligt myndigheten själva till att förtydliga vad som krävs av fastighetsmäklarna för att följa marknadsföringslagen och god fastighetsmäklarsed när det gäller priset i marknadsföringen. 25 mäklare valdes ut för granskning av myndigheten och urvalet gjordes främst utifrån omsättning, men även några som anmälts för lockpris, men där det inte fanns pågående tillsynsärende togs med i granskningen.
När myndigheten nu presenterar resultatet av den här granskningen är det alltså bara en av de totalt 25 särskilt granskade mäklarna som fått en disciplinpåföljd för användning av lockpris. Ytterligare en granskad mäklare fick en varning, men inte för pris i marknadsföring utan för att ha påbörjat förmedlingsåtgärder utan att ha ett skriftligt förmedlingsuppdrag. 

FMI:s tolkning är att ett ökande antal anmälningar om lockpris är en indikation på ett stort missnöje bland konsumenter avseende prissättningen i marknadsföringen av bostäder. 2020 inkom 692 anmälningar om lockpris. Samtidigt genomfördes drygt 170 000 bostadsaffärer under året. Frågan är om det är en rättvisande beskrivning att det finns ett ”stort missnöje” när anmälningarna i relation till genomförda affärer utgör en så liten andel? Att en anmälan inte är samma sak som att en mäklare faktiskt medvetet satt ett för lågt utgångspris visar ju dessutom både den tematiska granskningens resultat och det faktum att en stor del av de anmälningar som inkommer om pris i marknadsföring avskrivs. 

Som konsument ska man givetvis kunna förvänta sig att utgångspriset ligger i linje med det bedömda marknadsvärdet. Samtidigt kan man inte bortse från att bostadsmarknaden i grunden är en auktionsmarknad där marknadspriset avgörs av just marknadens, de befintliga spekulanternas, intresse och köpkraft. En bostad är dessutom en icke-standardiserade vara. Det är inte, och kommer aldrig vara, samma sak som att köpa en liter mjölk. En eller flera spekulanters brinnande längtan efter just ett specifikt objekt kan resultera i stora och svårförutsedda spann mellan ut- och slutpris i det enskilda fallet, utan att det för den sakens skull är fastighetsmäklaren som satt ett för lågt utgångspris. Det har inte minst utvecklingen på bostadsmarknaden under pandemiåret 2020 visat. Det behövs en ökad förståelse för det bland konsumenter och där kan vi som bransch bidra med kunskap och tydlighet för att sätta rätt förväntan. 

Joakim Lusensky 
Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet
 

Skapad 20 maj 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Fastighetsmäklarinspektionen Lockpris