Nyhet Juridik 14 oktober 2013

FMI om marknadsföring

I en anmälan till FMI påstods att mäklaren hade agerat olämpligt genom att ett en bild i mäklarens reklamblad kunde uppfattas som att ett annat hus än det avsedda var till salu. Mäklaren å sin sida invände att den aktuella bilden var en områdesbild där flera fastigheter var synliga. Visserligen var anmälarens fastighet något framträdande men övrig information i reklambladet utpekade den korrekta fastigheten.

FMI ansåg att det inte fanns anledning att tilldela mäklaren någon disciplinär påföljd, eftersom bilden endast använts vid ett marknadsföringstillfälle samt att rätt adress på fastigheten fanns i bildtexten.

Skapad 14 oktober 2013
Uppdaterad 28 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen