Nyhet Juridik 2 juni 2016

FMI går emot ARN i fråga om återkallade bud

FMI har nyligen avgjort ett tillsynsärende där man prövat mäklarens agerande i anledning av ett beslut från ARN. I beslutet från ARN rekommenderades mäklaren att betala skadestånd till en köpare som inte fått information om att annan budgivare inte längre stod fast vid sitt bud.

Köparen ansåg att denne lidit skada då köparen i praktiken ”bjudit mot sig själv”.

ARN ansåg alltså att en mäklare som inte informerar om att bud återkallats bryter mot god fastighetsmäklarsed. FMI har nu kommit med ett beslut som går i motsatt riktning.

FMI:s beslut är intressant eftersom det befäster att mäklaren ska verka för bästa pris, och inte är skyldig att informera budgivare om andra budgivares villkor och/eller taktik.

Från Mäklarsamfundet vill vi dock understryka att vi fortfarande rekommenderar att man som mäklare är transparent i budgivningen. Även om man, enligt FMI:s beslut, inte är skyldig att informera om att ett visst bud inte är aktuellt kommer köparen ändå att få reda på detta när köparen får del av anbudsförteckningen. Att återta ett bud är nämligen ett sådant villkor som måste antecknas i anbudsförteckningen.

Det bästa sättet att förebygga problem med återtagna bud är att tidigt rådgöra med säljaren, och redan i samband med annonseringen tydliggöra vad som gäller för den aktuella budgivningen. 

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist

Skapad 2 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen