Nyhet Medlem 18 december 2017

Viktigt att veta om den årliga avgiften för registrerade fastighetsmäklare

Regeringen har beslutat om ett antal förändringar som rör den årliga avgiften till Fastighetsmäklarinspektionen för dig som är registrerad fastighetsmäklare. Det handlar dels om avgiftens storlek, dels om införandet av en ny påminnelseavgift för den som inte betalar i tid.

Avgiftens storlek 2018
Du som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter ditt registreringsår betala en årlig avgift på 3 250 kronor till Fastighetsmäklarinspektionen. Avgiftens storlek är densamma oavsett om du är registrerad hela året eller delar av året. Den omfattar alltså även dig som endast är registrerad en kort period i början eller slutet av året.

Faktura i februari, betalning senast 15 mars
I mitten av februari kommer du att få en faktura från Fastighetsmäklarinspektionen om att betala din årliga avgift senast den 15 mars 2018. Det är viktigt att du anger fakturans unika OCR-referens vid betalningen.

Påminnelseavgift
En nyhet i lagen är att Fastighetsmäklarinspektionen ska skicka en påminnelse till den som inte har betalat den årliga avgiften inom föreskriven tid. För påminnelsen tas en avgift på 500 kronor ut.

Kom ihåg att avregistrera dig före årsskiftet
Om du inte avser att vara registrerad fastighetsmäklare under 2018 är det viktigt att du begär avregistrering före årsskiftet. Annars kommer du att behöva betala den årliga avgiften för 2018. Du hittar en blankett för avregistrering på FMI:s hemsida

Håll dina adressuppgifter aktuella
Glöm inte bort skyldigheten att anmäla ändrade adressuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen. Om de har fel adress till dig kan det hända att fakturan inte kommer fram med posten.

Läs mer om avgiften på FMI:s hemsida.

Observera att avgiften till FMI inte är desamma som medlemsavgiften till Mäklarsamfundet. Om du ska sluta som mäklare vill vi på Mäklarsamfundet ha in din begäran om utträde senast den 1 december 2017, för att du inte ska vara betalningsskyldig för nästa år. Ditt medlemskap och din försäkring hos Mäklarsamfundet fortsätter att löpa till dess du personligen begär utträde.

Läs mer om utträde här.

Skapad 18 december 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen