Nyhet Bransch 2 mars 2017

Utmanande omställning för Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)

Efter att det stod klart att Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) flyttar från Stockholm till Karlstad har tretton av de arton anställda på myndigheten valt att sluta eller ta tjänstledigt. Detta påverkar både handläggningstiderna och verksamheten i stort.

Myndighetschefen Eva Westberg följer med till Karlstad, en av hennes viktigaste arbetsuppgifter under våren är att rekrytera ny personal.

– Förhoppningsvis så har vi gjort nyanställningar av jurister som finns på plats när vi kommer till Karlstad. Bäst är om det sker under våren så dessa kan börja med att pendla till arbetet i Stockholm och kunna komma in i det, säger Thomas Carter, kommunikationsansvarig på Fastighetsmäklarinspektionen, i ett inslag i Sveriges Radio Värmland.

– Det kan bli ett besvärligt läge den närmaste tiden med tanke på den tillströmning av anmälningar som kommer in. Vi har ju också för närvarande en mycket hög arbetsbelastning på den personal som är här, fortsätter Thomas Carter i samma inslag.

För att myndigheten ändå ska fungera tillfredställande under omställningen sker interna prioriteringar, registreringar och fall som ska upp i domstol har för närvarande företräde.

– Vi får ha tålamod med FMI, det kan komma att ta längre tid att få besluten under omställningstiden, konstaterar Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet.

– Givet tempot på bostadsmarknaden och att konsumenterna blir allt mer aktiva och pålästa är det så klart olyckligt att besluten riskerar att ta längre tid. Vi vet dessutom att de fastighetsmäklare som har anmälts och väntar på besked upplever väntetiden som påfrestande. Men vi litar på att FMI gör vad de kan givet förutsättningarna och vi följer utvecklingen, avslutar Ingrid Eiken. 

Lyssna gärna på Sveriges Radio Värmlands inslag i sin helhet här.

Skapad 2 mars 2017
Uppdaterad 24 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen