Nyhet Juridik 16 maj 2013

Beslut från FMI

Vid disciplinnämndens senaste sammanträde beslutades om en avregistrering, tio varningar, fyra erinran samt sex avskrivningar. De beslutade varningarna rörde bland annat att mäklaren inte dokumenterat överenskommelser mellan parterna, otydliga besiktningsklausuler samt brister i att uppnå kundkännedom. Besluten om erinran rörde framförallt bristande anteckningar i journalen.
Skapad 16 maj 2013
Uppdaterad 28 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen