Nyhet Bransch 22 januari 2015

”Lockpriser” – dåligt för alla!

En av de många kompetenser en fastighetsmäklare besitter är att göra en korrekt bedömning av värdet på det objekt som ska förmedlas. På en allt mer dysfunktionell bostadsmarknad med allt större bekymmer med att möta den stora efterfrågan på bostäder som främst uppstått i storstadsregionerna och andra tillväxtregioner runt om i landet ställs allt högre krav på fastighetsmäklarnas kompetens.

Redan under våren 2011 diskuterades prissättning på bostäder av konsumenter, fastighetsmäklare och i Stockholmsmedia. Mäklarsamfundets kundombudsman mottog många samtal om prissättning. Kritikerna menade att fastighetsmäklarna medvetet satte ett lågt utgångspris i bostadsannonsen för att locka till sig så många spekulanter som möjligt. När sedan budgivning startade kunde det slutgiltiga försäljningspriset bli avsevärt högre än det utannonserade priset. Även Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), branschens tillsynsmyndighet, var kritisk.

För att möta kritiken tog fastighetsmäklarna i Stockholms innerstad ett initiativ och bildade en arbetsgrupp vars arbete resulterade i att Accepterat pris infördes i bostadsannonserna i augusti 2011. Fastighetsmäklarna i Göteborg gjorde motsvarande bedömning och införde Accepterat pris i december 2012. Omedelbart efter att Accepterat pris hade införts minskade glappet mellan begärt pris och slutpris markant.

Sedan i höstas ser vi dock tyvärr att utvecklingen sakta kryper tillbaka, och det finns alltså all anledning att återigen aktualisera diskussionen om korrekt och professionell prissättning. Varför då?

Jo – för att när försäljningspriset slutar relativt nära det utannonserade priset visar det att mäklarens värdering är i nivå med aktuellt marknadsvärde. Detta är en stor trygghet för konsumenten som kan lita på att det utannonserade priset återspeglar en rimlig prissättning på bostaden. FMIs granskning tar sin utgångspunkt i att mäklaren kan ges påföljd om prissättningen i annonsen är missvisande. Accepterat pris är branschens initiativ att förhålla sig även till detta. Det är alltså i allra högsta grad en viktig trovärdighetsfråga för så väl branschen som den enskilde fastighetsmäklaren – på sikt bygger förtroende långsiktiga kundrelationer och bättre affärer.

Bristen på bostäder, billiga bolån kombinerat med en stark tro på bostadsmarknaden med stigande priser har gjort det vanligare med budgivning och snabba avslut, och det gör att frågan ständigt måste vara närvarande hos fastighetsmäklarna, det finns mycket att tjäna på en proaktiv hållning i det här fallet.

Fastighetsmäklarens möjlighet att bedöma marknadsvärdet påverkas självklart när priset ökar med flera procent från en månad till nästa, en viss fördröjningseffekt på heta marknader är därför ofrånkomlig, men inget argument att luta sig mot i längden. Det är också viktigt med tydlighet kring det faktum att skev prissättning, det som slarvigt i media kallas ”lockpriser”, inte längre bara är ett storstadsfenomen. Vi ser en liknande utveckling främst i landets residensstäder samt på orter där det finns högskolor och universitet. Vi ser också stora lokala skillnader i storstäderna, glappet mellan ”ut- och slutpris” varierar i dagsläget i vissa stadsdelar bland annat Stockholm.

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet

Skapad 22 januari 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Lockpris