Nyhet Juridik 2 februari 2017

FMI:s tematiska tillsyn – sju varningar för lockpris

Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd har nu meddelat beslut i en del av de ärenden som ingår i 2016 års tillsynsprojekt om priset i marknadsföringen. Vid nämndens sammanträde den 14 december 2016 prövades 11 av totalt 21 ärenden som ingår i projektet. Den ansvariga mäklaren meddelades varning i 7 ärenden. Besluten om varning för s.k. lockpriser har inte vunnit laga kraft. Det betyder att mäklaren kan överklaga till förvaltningsrätten för att få varningen undanröjd eller ändrad till en erinran.

Samtidigt skrevs fyra ärenden av utan någon påföljd. I dessa beslut hänvisades att mäklaren bland annat använt sig av relevant statiskt och att inspektionen därför inte ansåg att det varit fråga om en vilseledande prisuppgift i marknadsföringen.

Den tematiska tillsynen har omfattat fastighetsmäklare i Uppsala, Stockholm, Östergötlands, Västra Götalands och Skånes län. De granskade förmedlingsuppdragen har avsett enbart bostadsrätter. Utgångspunkten har varit att vilseledande prisupplysningar vid marknadsföringen av bostäder strider mot marknadsföringslagen.

Kritik om lockpris var den vanligaste orsaken till att fastighetsmäklare blev anmälda till Fastighetsmäklarinspektionen under år 2015. Syftet med projektet har varit att tydliggöra vad som krävs av en mäklare för att följa god fastighetsmäklarsed i fråga om priset i marknadsföringen.

Fastighetsmäklarinspektionens PM om den tematiska tillsynen.

Skapad 2 februari 2017
Uppdaterad 24 mars 2023
Lockpris