Lockpris

Emil Ericsson

Nyhet

HFD undanröjer varning för omvänt lockpris

I april 2020 varnades en fastighetsmäklare av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) då det ansågs att han använt vilseledande prisuppgift i marknadsföringen av en fastighet. Fastighetsmäklaren...
View full page
Klicktoppen 2022

Nyhet

Klicktoppen 2022 – det engagerade mest under förra året

1. Praktisk vägledning när en köpare inte kan tillträda ”I nuläget får vi en del samtal som handlar om att köpare inte har möjlighet att tillträda. I rådande läge är det inte konstigt och...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Ny praxis från Kammarrätten gällande lockpris

Under våren har Kammarrätten i Göteborg i två domar gällande lockpris bland annat uttalat sig i frågan om vilken betydelse en avvikelse mellan utgångspris och slutpris har vid bedömningen av om en...
View full page
Lockprisgranskningens resultat – endast två mäklare varnade

Nyhet

Lockprisgranskningens resultat – endast två mäklare varnade

Granskningen, som FMI inledde för drygt ett år sedan, syftade enligt myndigheten själva till att förtydliga vad som krävs av fastighetsmäklarna för att följa marknadsföringslagen och god...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Bumerangfrågan tillbaka igen

Det har väl knappast undgått någon att marknaden just nu är hetare än på mycket länge. Med stort efterfrågetryck på ett relativt litet antal objekt blir det ofta ordentliga budgivningar. Spannet...
View full page

Nyhet

Lockpriser leder inte till högre slutpriser

Igår, onsdag den 6 december, deltog jag i ett panelsamtal anordnat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) om lockpriser och accepterat-pris reformen. Nationalekonomen Anders Österling...
View full page

Nyhet

FMI:s tematiska tillsyn – sju varningar för lockpris

Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd har nu meddelat beslut i en del av de ärenden som ingår i 2016 års tillsynsprojekt om priset i marknadsföringen. Vid nämndens sammanträde den 14 december...
View full page

Nyhet

Mäklarsamfundet breddade lockprisdebatten med BostadsForum

<< Tillbaka till nyhetsbrevet 2015-05-13 Dagens Industri, Dagens Nyheter och Sveriges Radio (lyssna på ekonomiekot från i lördags här) var på plats för att bevaka...
View full page

Nyhet

Att bemöta lockprisdebatten är att ta ansvar

2015-04-16 Grundproblemet Mäklarsamfundets styrelse sätter fokus på den grundproblematik vi ständigt måste se framför oss när vi talar om utmaningarna på bostadsmarknaden – det råder bostadsbrist...
View full page

Nyhet

Varning från FMI pga lockpriser

Mäklaren förelades därför att ge in en förteckning över de förmedlingsuppdrag han hade haft under en viss period. Av dessa valdes därefter ut 23 objekt, samtliga bostadsrätter, vilka var de som...
View full page

Nyhet

Mäklarsamfundets styrelse om det som kallas lockpriser: Information och tydlighet gentemot konsument har aldrig varit viktigare!

2015-04-01 Hur ser Mäklarsamfundets styrelse på det som kallas lockpriser? För att kunna göra marknadsmässiga värderingar krävs god kännedom om och förståelse för bostadsmarknaden, referenser...
View full page

Nyhet

Skarpt tonläge kring lockpriser

I den första artikeln i måndags låg fokus på att den stora bostadsbrist som råder i delar av landet både eldat på prisutvecklingen och gjort att prissättningen ofta hamnar snett, många upplever att...
View full page

Nyhet

”Lockpriser” – dåligt för alla!

Redan under våren 2011 diskuterades prissättning på bostäder av konsumenter, fastighetsmäklare och i Stockholmsmedia. Mäklarsamfundets kundombudsman mottog många samtal om prissättning. Kritikerna...
View full page