Nyhet Press/Opinion 7 december 2017

Lockpriser leder inte till högre slutpriser

Införandet av accepterat pris ledde till 15 procent högre utgångspriser, lockpriser påverkar inte försäljningstiden och lockpriser leder inte till högre slutpriser. Det är några av de forskningsresultat som nationalekonomen Anders Österling presenterade under ett SNS-seminarium i veckan.

Igår, onsdag den 6 december, deltog jag i ett panelsamtal anordnat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) om lockpriser och accepterat-pris reformen. Nationalekonomen Anders Österling presenterade forskningsresultat som visade att accepterat pris ledde till 15 procent högre utgångspriser. Österling kunde också visa att lockpriser inte leder till högre slutpriser och inte heller påverkar försäljningstiden. Däremot leder lockpriser enligt Österling till fler besök på bostadsannonser och visningar och därmed att onödigt mycket tid läggs på att söka efter bostäder som man ändå inte har råd att efterfråga. Lockprisdebatten omgärdas av missförstånd och ibland rentav avsiktliga feltolkningar. Jag hör till exempel ibland att för lågt satta utgångspriser bidrar till hushållens skuldsättning. Österlings forskning visar tydligt att så inte är fallet.   

Innan panelsamtalet gav jag en inledande kommentar där jag passade på att klargöra Mäklarsamfundets inställning till lockprisproblematiken och ge min syn på de resonemang och slutsatser som lyftes fram i rapporten.

Hetsiga budgivningar, stort spann mellan ut- och slutpriser och användning av lockpriser hänger ihop med marknadsläget, utbudet, urbaniseringstakten och inte minst räntenivån. Hur dessa faktorer samverkar skulle jag ha önskat en djupare analys av. Mäklarens incitament att sätta ett utgångspris i linje med marknadspriset får relativt stort utrymme i rapporten, där det bland annat pekas på en principiell motsättning mellan mäklare och säljare där mäklaren alltid vill sälja snabbt och säljaren dyrt. Jag tror att många fastighetsmäklare snarare ser värdet av att tänka långsiktigt och lägga ned så stor ansträngning som möjligt i varje affär. I en konkurrensutsatt bransch som dessutom är väldigt lokal blir ditt rykte och renommé naturligtvis avgörande. Den fastighetsmäklare som inte tänker så blir sannolikt inte långvarig i branschen. Jag menar också att det är svårt att diskutera lockprisproblematiken utan att ta hänsyn till villkoren och förutsättningarna i branschen. Stenhård konkurrens, låga och sjunkande arvoden och provision är faktorer som innebär att mäklaren måste göra allt fler affärer för att klara sin försörjning. Den intresserade kan ladda ned rapporten här!

Vi fortsätter delta i och påverka debatten genom att lyfta fram fastighetsmäklarnas perspektiv och mäklarnas viktiga roll på en effektiv och trygg bostadsmarknad.  

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 7 december 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Lockpris