Kundkännedom

Ebba Jönsson och Frida Mårtensson

Nyhet

Om fastighetsmäklare och arbetet mot penningtvätt: ”Vi är i en position där vi kan göra skillnad”

Hur arbetar ni mot penningtvätt i dag? Frida: Vi har tydliga rutiner i vårt arbetssätt från första mötet med en kund till avslutad affär. Oavsett om man är ny eller gammal hos oss jobbar vi alla...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Vad är en PEP? Samtliga kunder ska kontrolleras om de är PEP eller inte. En PEP är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i samhället. Det kan vara antingen inom stat...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Så vet du att din kundkännedomsprocess är tillräcklig

Den 1 juli 2021 trädde penningtvättslagens bestämmelser i full kraft. I vissa avseenden har detta inneburit lättnader för registrerade fastighetsmäklare. Exempelvis har skyldigheten att upprätta den...
View full page
Krypto och handel med NFT

Nyhet

Snart dags för nästa Spot on!

Tisdag 7 juni klockan 09.00 - 10.30 anordnar Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett webbinarium som handlar om krypto och handel med NFT, Non-fungible...
View full page
Penningtvättsfrågor mer aktuellt än någonsin

Nyhet

Penningtvättsfrågor mer aktuellt än någonsin

Rysslands invasion av Ukraina har följts av hårda sanktioner, inte minst mot ryska och belarusiska individer som står Putin nära. Ett stort antal personer är uppförda på EU:s och FN:s...
View full page
Juridik

Nyhet

Uppdaterade vägledningar och mallar för rutiner och riktlinjer enligt penningtvättslagen

Tidigare har Mäklarsamfundets mallar utgjorts av ett enda långt dokument med bilagor. För att göra materialet mer lättillgängligt och överskådligt har dokumentet delats upp i flera delar, där varje...
View full page
Skyhög sanktionsavgift mot förmedlande företag - Saknade allmän riskbedömning

Nyhet

Skyhög sanktionsavgift mot förmedlande företag - Saknade allmän riskbedömning

Att penningtvättsreglerna till stor del kretsar kring olika hot och risker för att den bedrivna verksamheten ska komma att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism är säkert bekant,...
View full page
Välj rätt mot penningtvätt!

Nyhet

Välj rätt mot penningtvätt!

Vi vill därför påminna om det AML-stöd som Mäklarsamfundet erbjuder. Gällande KYC-program har vi tecknat ett ramavtal medNordKyc AB, som vi rekommenderar våra medlemmar att använda. Mäklarsamfundet...
View full page
Matilda Bergström

Nyhet

Mäklarsamfundets nya jurist Matilda Bergström om AML-stödet

Vi ställer frågan till Mäklarsamfundets nya jurist, Matilda Bergström, som varit med och startat upp Mäklarsamfundets riskbedömningstjänst, som är den ena delen av det stöd Mäklarsamfundet tagit fram...
View full page
Mäklarsamfundets digitala AML-stöd

Nyhet

Nu är det klart att beställa - Mäklarsamfundets digitala AML-stöd till ”medlemsföretagen”

Nedan finner du två separata länkar till beställningsformulär för Mäklarsamfundets riskbedömningstjänst, den nya stödtjänst där Mäklarsamfundets jurister på konsultbasis hjälper dig och ditt...
View full page
Digitalt AML-stöd från Mäklarsamfundet

Nyhet

Nu har det landat - Mäklarsamfundets digitala AML-stöd till ”medlemsföretagen”

Mäklarsamfundet har därför beslutat om en särskild satsning med mål att ta fram bra digitalt stöd till våra medlemmar och medlemsföretag, som kan underlätta arbetet och som vi tidigare informerat om...
View full page
Digital föreläsning

Nyhet

Missade du årets viktigaste utbildning? Här kan du se den i efterhand

Klicka in dig på länken (krävs inloggning) och gör dig redo för årets viktigaste utbildning – med mycket matnyttig information om rapportering av misstänkt...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Nationell riskbedömning: ”Betydande” risk att branschen utnyttjas

En nationell riskbedömning Det är inte bara fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag som har en skyldighet att upprätta en riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i sin...
View full page
Finanspolisen informerar

Nyhet

Årets viktigaste utbildning? Kostnadsfritt seminarium om penningtvätt

Mäklarsamfundet tillsammans med Finanspolisen och Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism bjuder in till ett seminarium om rapportering av misstänkt...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Riskbedömning och val av KYC-tjänster - hjälp på väg!

Bäste medlem i Mäklarsamfundet, Den 1 juli träder den nya fastighetsmäklarlagen (FML) i kraft, och med detta står framför allt fastighetsmäklarföretagen inför flera förändringar. Företagen kommer...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Penningtvätt via fastigheter – Ny rapport från Finanspolisen

Syftet med Finanspolisens rapport är att ge en bild av penningtvätt via fastigheter och hur fastighetsmäklare utnyttjas som passiva eller aktiva möjliggörare, samt vad som kan göras för att minska...
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Identitetskontroll av kund på distans

Identitetskontroll på distans De åtgärder som normalt ska vidtas för att uppnå kundkännedom består av: Kontroll av kundens identitet Utredning av om kunden har en verklig...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Utländsk köpare och svensk bank – en komplicerad relation

De signaler vi får är att de svenska bankerna allt oftare, av olika och för de inblandade ibland lite oklara skäl, avstår från att medverka till den typen av transaktioner och nekar utländska köpare...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Mäklarnas rapportering av misstänkt penningtvätt ökar

Av årsrapporten framgår det att finanspolisen Under 2019 fick in totalt 21 709 penningtvättsrapporter från 285 unika anmälningspliktiga verksamhetsutövare. Detta är en ökning på tolv procent jämfört...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Ändringar i FMI:s penningtvättsföreskrifter

Föreskrifterna har även anpassats till en tidigare lagändring som innebär att inte bara Finanspolisen, utan även Säkerhetspolisen, har rätt att begära uppgifter och handlingar från...
View full page
Emil Cargill-Ek

Nyhet

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

De nyheter som främst berör dig som fastighetsmäklare avser bland annat kontrollen av den verkliga huvudmannen. När din kund är en juridisk person är du skyldig att utreda vem som är kundens...
View full page
Emil Cargill-Ek

Nyhet

Nya penningtvättsföreskrifter från FMI

Den 1 augusti 2019 trädde Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Ändringen har föranletts av...
View full page
emil cargill ek

Nyhet

Så här kontrollerar du identitetshandlingar

Tidpunkten för när identitetskontrollen av parterna i ett förmedlingsuppdrag ska genomföras är olika för säljaren och köparen. Kontrollen av säljarens identitet ska alltid göras innan du ingår ett...
View full page

Nyhet

Känner du din kund? Så kontrollerar du vem som är verklig huvudman

Ett led i detta är skyldigheten att i vissa fall klarlägga om kunden har någon sk verklig huvudman och i så fall vem det är. För att bekämpa detta har EU beslutat att alla EU-länder måste ha ett...
View full page

Nyhet

Mäklare varnad p.g.a bristande kundkännedom

<< Tillbaka till nyhetsbrevet Tillsynsärendet i korthet En mäklare blev anmäld av en köpare av en obebyggd tomt som mäklaren haft s.k. skrivuppdrag för. På grund av olyckliga omständigheter...
View full page