Nyhet Juridik 30 oktober 2012

Friggebod som sammanbyggts med garage måste rivas

En fastighetsägare rådgjorde med kommunen angående om att bygga en friggebod i anslutning till sitt garage. Kommunen ålade senare mannen att riva friggeboden då den sammanbyggts med garaget och dessutom hade uppförts på markområde som enligt detaljplanen inte fick bebyggas.

Fastighetsägare överklagade beslutet, men beslutet om rivning kvarstod i samtliga instanser. Förutom själva rivningen ålades mannen att betala byggnadsavgift. Rivningen ska ske inom sex månader enligt Mark- och miljödomstolens beslut.

Skapad 30 oktober 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik