Nyhet Juridik 3 december 2012

Nya mätregler

Sedan augusti 2012 gäller nya mätregler som ersätter SS 21053, utgåva 1.

De nya mätreglerna, SS 21054:2009, medför inga revolutionerande förändringar men två av dem kan vara värda att nämna. Dels att en altan som inte är underbyggd, inte ska räknas in i byggnadsarean, dels att boarean i flerbostadshus som ligger i souterräng enligt den nya standarden ska beräknas på samma sätt som för småhus.

För dig som mäklare är det framförallt viktigt att tänka på att hänvisa till de nya mätreglerna i den mån de omnämns i köpehandlingarna. Du kan även vara observant på att den mätnorm som tillämpas vid energideklaration, Atemp, inte är den samma som den som tillämpas vid uppmätning av bostaden enligt SS 21054:2009. Detta kan vara bra att känna till om du får frågan varför arean inte är densamma i objektsbeskrivningen som i energideklarationen.

Ladda ner broschyren

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik