Nyhet Juridik 3 december 2012

Jordägarens rätt att förfoga över arrendestället

Högsta domstolen har i ett avgjort ärende prövat frågan om jordägarens rätt att förfoga över arrendestället. I det aktuella fallet rörde det sig om ett bostadsarrende som arrendatorn använt som sommarstuga. I både hyres- som arrendeförhållanden har hyresgästen eller arrendatorn många gånger rätt till förlängning av ingånget kontrakt trots att hyresvärden eller jordägaren sagt upp kontraktet.
Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik