Nya drönarregler från januari 2021
Nyhet Bransch 26 november 2020

Nya drönarregler från januari 2021

Film och bilder tagna med hjälp av drönare är idag ett vanligt inslag vid förmedling av fastigheter. Från och med 1 januari 2021 börjar ett nytt EU-gemensamt regelverk för drönare att gälla. Här får du koll på de nya reglerna.

Det nya regelverket ligger relativt nära det som gäller idag i Sverige, men det finns en del nyheter. Med de nya reglerna kommer varje flygning att kräva en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ska se till att flygningen sker på ett säkert sätt och att fjärrpiloten, den som utför själva flygningen, har rätt kompetens. Operatören behöver registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara både en fysisk person och en juridisk person. Operatören kan ansvara för flera fjärrpiloter. 

Den som flyger drönaren kallas fjärrpilot. Beroende på hur drönaren ska användas delas den in i tre kategorier: 

  • Öppen
  • Specifik
  • Certifierad

För alla kategorier krävs att fjärrpiloten har ett giltigt behörighetsbevis, som man får genom utbildning och teoriprov.

Om drönaren väger under 25 kg krävs inget tillstånd från Transportstyrelsen, under förutsättning att man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder och folksamlingar.  Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film, eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

Läs mer om de nya drönarreglerna på Transportstyrelsens hemsida

Skapad 26 november 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Juridik