Nyhet Juridik 21 juni 2017

Köpa eller sälja genom någon på samma mäklarfirma

Om du är verksam på en mäklarfirma kommer du förr eller senare att stöta på problematiken med förbud mot förmedling till eller från närstående. I den här artikeln redogör förbundsjurist Fredrik Aldmo för de vanligaste fallgroparna när det gäller närstående och förtroenderubbande situationer.

Enligt vår erfarenhet händer det relativt ofta att konsumenter blir misstänksamma och tror att fastighetsmäklaren vinklat försäljningen till någon parts fördel eftersom fastighetsmäklaren är bekant med någon av parterna i affären.
Ännu värre blir det naturligtvis när köpare eller säljare är verksam på samma mäklarfirma som ansvarig fastighetsmäklare. Med tanke på den badwill som kan uppkomma i liknande situationer är det generella rådet att vara mycket försiktig och transparent vid förmedling till eller från kollegor på samma mäklarfirma. 

Något förenklat kan reglerna vad gäller kollegor och närstående sammanfattas på följande sätt:

1. Som anställd fastighetsmäklare får du inte förmedla till eller från din chef. Eftersom din chef skulle kunna utöva påtryckningar på dig som anställd är förmedling till eller från din chef att betrakta som en närståendesituation.

2. Om du vill köpa något som förmedlas av din chef är det inte någon närståendesituation enligt gällande praxis från Fastighetsmäklarinspektionen.

2.1 Observera att Mäklarsamfundet generellt sett avråder från liknande upplägg (p. 2). Även om praxis från Fastighetsmäklarinspektionen tyder på att det skulle vara tillåtet att köpa något som chefen har i uppdrag att förmedla innehåller konkurslagens förarbete en formulering som talar för att upplägget är att betrakta som en närståendesituation.

3. Två anställda fastighetsmäklare är normalt sett inte närstående till varandra. Om det finns någon form av vinstdelningssystem eller liknande som gör att två kollegor skulle kunna anses ha en väsentlig ekonomisk gemenskap kan även två anställda vara att betrakta som närstående. Det finns även en ”slasktratt” för situationer då fastighetsmäklaren står köpare eller säljare särskilt nära. Ett bra exempel på en sådan situation skulle kunna vara om två kollegor arbetat ihop i ett stort antal år och har en mycket nära relation till varandra.

Eftersom varje affär är unik bör du alltid kontakta oss på Mäklarsamfundet inför en överlåtelse eller uppdrag där det skulle kunna bli fråga om en närståendesituation. Även om det inte är fråga om en närståendesituation skulle uppdraget nämligen kunna ses som förtroenderubbande.

Nedan följer ett exempel från verkligheten där det inte varit fråga om en närståendesituation men där vi ändå avrått från uppdraget.

En fastighetsmäklares bror, vilken även satt i styrelsen för en nybildad bostadsrättsförening, ville ge fastighetsmäklaren i uppdrag att förmedla en bostadsrätt från bostadsrättsföreningen. Även om det inte var fråga om förmedling från närstående (bostadsrättsföreningen var ju inte närstående till fastighetsmäklaren) rådde vi fastighetsmäklaren att inte åta sig uppdraget.

Detta eftersom det skulle ha kunnat ses som förtroenderubbande. En bra tumregel i sådana här sammanhang är ofta att: Om det känns tveksamt, ja då bör man avstå.

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist

Skapad 21 juni 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik